Aktuellt

Panelsamtal om dolda kvinnosjukdomar

Lördagen 9 maj kl. 14.30-15.45
ABF huset, Sveavägen 41, lokal Sandler

Öppen paneldiskussion, begränsat antal platser beroende på lokalens storlek.


De dolda kvinnosjukdomarna

Är sjukdomar som främst drabbar kvinnor oftare okända och lågprioriterade? Ett
panelsamtal kring de dagsaktuella exemplen endometrios, en okänd sjukdom trots
att den drabbar var tionde kvinna i fertil ålder, och utmattningssyndrom, där ca två
tredjedelar av de drabbade är kvinnor. Gemensamt för dessa sjukdomar är att de
drabbade upplever att de inte tas på allvar, ofta slussas runt inom vården och att
det tar mycket lång tid att få rätt diagnos och behandling.

Medverkande: Greta Edelstam, docent/överläkare, specialist i Obstetrik och
Gynekologi, Christina Liffner, ordförande i Endometriosföreningen, Sara Burlin
Pellbäck, psykolog, verksamhetschef på Stressrehab, Danderyds sjukhus, Agneta
Stelling, AT-läkare och styrelseledamot i Kvinnliga Läkares Förening samt Sofia
som har personlig erfarenhet av utmattningssyndrom. Moderator är Pia Ortiz
Venegas (v) landstingspolitiker

Arrangör: Vänsterpartiet Stockholms läns landsting.

Oktober 2018

September 2018

Juni 2018

Maj 2018

April 2018

Mars 2018

Februari 2018

Januari 2018

December 2017

November 2017

Oktober 2017

September 2017

Augusti 2017

Juni 2017

Maj 2017

April 2017

Mars 2017

Februari 2017

December 2016

November 2016

Oktober 2016

September 2016

Augusti 2016

Juli 2016

Juni 2016

Maj 2016

April 2016

Mars 2016

Februari 2016

Januari 2016

December 2015

November 2015

Oktober 2015

September 2015

Augusti 2015

Juli 2015

Juni 2015

Maj 2015

April 2015

Mars 2015

Februari 2015

Januari 2015

December 2014

November 2014

Oktober 2014

September 2014

Augusti 2014

Juli 2014

Juni 2014

Maj 2014

April 2014

Mars 2014

Februari 2014

Januari 2014

December 2013

November 2013

Oktober 2013

September 2013

Augusti 2013

Juli 2013

Juni 2013

Maj 2013

April 2013

Mars 2013

Februari 2013

Januari 2013

December 2012

November 2012

Oktober 2012

September 2012

Augusti 2012

Juli 2012

Juni 2012

Maj 2012

April 2012

Mars 2012

Februari 2012

Januari 2012

December 2011

November 2011

Oktober 2011

September 2011

Juli 2011

Januari 2011

December 2010

November 2010

Oktober 2010

September 2010

Augusti 2010

Juni 2010

Maj 2010

April 2010

Mars 2010

Februari 2010