Aktuellt

Två sjuksköterskestudenter söker personer för intervjuer

Två sjuksköterskestudenter söker personer f intervjuer till deras kandidatuppsats som handlar om endometrios och vad drabbade gör för att lindra symtomen själva (se deras efterlysning nedan):

Hej!

Vi heter Weronika de Jager och Louise Fathallah och är sjuksköterskestudenter vid Sophiahemmet Högskola, termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör endometrios och egenvård. Vi är därför intresserade av att få kontakt med personer som lever med endometrios och som kan tänka sig att ställa upp på en intervju. Följande kriterier bör vara uppfyllda; deltagarna ska vara över 18 år, vara diagnostiserade med endometrios samt vara bosatta inom Stockholms län.

Syftet med det självständiga arbetet är att beskriva kvinnors egenvård vid behandling och lindring av symtomen vid diagnosen endometrios. Då endometrios fortfarande är en relativt okänd sjukdom vill vi genom denna uppsats sprida kunskap om och medvetandegöra sjukdomen. Vår förhoppning är att andra kvinnor med diagnosen ska kunna få tips och råd om hur de själva kan lindra sina symtom. Vi hoppas också att resultatet kommer att kunna användas av verksamma sjuksköterskor för att informera patienter om hur de kan lindra och behandla sina symtom.

Studien kommer att genomföras med hjälp av intervjuer med personer som uppfyller kriterierna ovan. Intervjuerna ska helst genomföras under veckorna 35 och 36 och beräknas ta ca 30 minuter. Plats för intervjuerna bestäms av intervjupersonerna. Intervjuerna kommer att spelas in och därefter analyseras för att få fram ett resultat. Det självständiga arbetet är en kandidatuppsats som kommer att publiceras på en högskoleportal.

Personerna som deltar i intervjuerna kommer att vara anonyma och har rätt att närsomhelst dra sig ur studien utan att behöva uppge någon orsak. Materialet kommer att avidentifieras och raderas när studien är klar.


Med vänlig hälsning

Weronika de Jager Louise Fathallah

Tel: 073-616 76 02 Tel: 070-777 95 57

weronika.dejager@stud.shh.se louise.fathallah@stud.shh.se

Sophiahemmet Högskola

Handledare

Marie-Jeanne Hendrikx

Tel: 08-406 28 79

marie-jeanne.hendrikx@shh.se

Oktober 2018

September 2018

Juni 2018

Maj 2018

April 2018

Mars 2018

Februari 2018

Januari 2018

December 2017

November 2017

Oktober 2017

September 2017

Augusti 2017

Juni 2017

Maj 2017

April 2017

Mars 2017

Februari 2017

December 2016

November 2016

Oktober 2016

September 2016

Augusti 2016

Juli 2016

Juni 2016

Maj 2016

April 2016

Mars 2016

Februari 2016

Januari 2016

December 2015

November 2015

Oktober 2015

September 2015

Augusti 2015

Juli 2015

Juni 2015

Maj 2015

April 2015

Mars 2015

Februari 2015

Januari 2015

December 2014

November 2014

Oktober 2014

September 2014

Augusti 2014

Juli 2014

Juni 2014

Maj 2014

April 2014

Mars 2014

Februari 2014

Januari 2014

December 2013

November 2013

Oktober 2013

September 2013

Augusti 2013

Juli 2013

Juni 2013

Maj 2013

April 2013

Mars 2013

Februari 2013

Januari 2013

December 2012

November 2012

Oktober 2012

September 2012

Augusti 2012

Juli 2012

Juni 2012

Maj 2012

April 2012

Mars 2012

Februari 2012

Januari 2012

December 2011

November 2011

Oktober 2011

September 2011

Juli 2011

Januari 2011

December 2010

November 2010

Oktober 2010

September 2010

Augusti 2010

Juni 2010

Maj 2010

April 2010

Mars 2010

Februari 2010