Aktuellt

Ytterligare en intervjustudie om endometrios

Ytterligare ett projekt som söker personer att intervjua.

Förfrågan om deltagande i en kvalitativ intervjustudie om upplevelser av att leva med endometrios

Vi heter Sara Sundelin och Tindra Wikström och är sjuksköterskestudenter vid Sophiahemmet Högskola, termin 5, och ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng. Vi är intresserade av att få genomföra intervjuer med personer som uppfyller följande kriterier;


- Kvinna i fertil ålder
- Diagnostiserad med endometrios
- Svensktalande

Problemområdet vi har valt att beakta i vår uppsats är att det inom omvårdnadslitteratur inte riktats uppmärksamhet mot kvinnors upplevelser av endometrios i tillräcklig utsträckning.

Syftet är att belysa kvinnors individuella upplevelser av att leva med endometrios. Personer med diagnosen är väl lämpade att öka andras förståelse för hur det är att leva med sjukdomen och denna studie strävar efter att erhålla ökad förståelse för och kunskap inom området. Därigenom kan ökad uppmärksamhet inom vården gällande vikten av att bemöta olika behov hos personer med endometrios uppmuntras.

Vårt arbete är en intervjustudie och vi önskar intervjua sex kvinnor med diagnosen endometrios. Röstinspelning är en väsentlig del i metodvalet med avseende att säkerställa att inget material går förlorat. Intervjuerna beräknas ta högst en timme och vi ser att intervjun helst sker via ett möte alternativt telefonsamtal om detta ej är möjligt.

Intervjun kommer att ha sin grund i frågeställningen ”Vad innebär ett liv med endometrios för dig?”.

Med respekt för de medverkande kommer vi att koda intervjudeltagarna för att skydda alla deltagares identitet och integritet. Alla deltagare kommer att tillfrågas om de tillåter att bli inspelade, och informeras om att de när som helst kan avbryta sin medverkan i studien. De deltagande kommer att vara anonyma i studien och enbart uppsatsskrivarna har tillgång till deltagarnas personliga information. Forskningsmaterialet är endast avsett till denna forskningsstudie.

Med vänlig hälsning,
Sara Sundelin & Tindra Wikström, Sophiahemmet Högskola.

Sara Sundelin: 073-960 52 11, sara.sundelin@stud.shh.se
Tindra Wikström: 073-037-27-20, tindra.wikstrom@stud.shh.se
Handledare: Marie-Jeanne Hendrikx, 08-406 28 79


Oktober 2018

September 2018

Juni 2018

Maj 2018

April 2018

Mars 2018

Februari 2018

Januari 2018

December 2017

November 2017

Oktober 2017

September 2017

Augusti 2017

Juni 2017

Maj 2017

April 2017

Mars 2017

Februari 2017

December 2016

November 2016

Oktober 2016

September 2016

Augusti 2016

Juli 2016

Juni 2016

Maj 2016

April 2016

Mars 2016

Februari 2016

Januari 2016

December 2015

November 2015

Oktober 2015

September 2015

Augusti 2015

Juli 2015

Juni 2015

Maj 2015

April 2015

Mars 2015

Februari 2015

Januari 2015

December 2014

November 2014

Oktober 2014

September 2014

Augusti 2014

Juli 2014

Juni 2014

Maj 2014

April 2014

Mars 2014

Februari 2014

Januari 2014

December 2013

November 2013

Oktober 2013

September 2013

Augusti 2013

Juli 2013

Juni 2013

Maj 2013

April 2013

Mars 2013

Februari 2013

Januari 2013

December 2012

November 2012

Oktober 2012

September 2012

Augusti 2012

Juli 2012

Juni 2012

Maj 2012

April 2012

Mars 2012

Februari 2012

Januari 2012

December 2011

November 2011

Oktober 2011

September 2011

Juli 2011

Januari 2011

December 2010

November 2010

Oktober 2010

September 2010

Augusti 2010

Juni 2010

Maj 2010

April 2010

Mars 2010

Februari 2010